Değişim Süreçlerinde Faydalanabileceğin Kaynaklar

Kaynaklarımızı, bizlerin iyi oluşunu destekleyen besleyiciler olarak düşünebilirsin. Bu besleyiciler bizlerin sahip olduğu içsel kaynak, sabır, sükunet, sinemaya ya da edebiyata ilgi duymak, çeşitli hobilere sahip olmak içsel kaynaklarımıza; arkadaşlarımız, ailemiz, ait olmaktan keyif aldığımız gruplar dışsal kaynaklarımıza örnek olabilir.
pexels-pixabay-357275

Psikolojik ve fiziksel iyi oluşumuz, kaynaklarımızla her zaman yakından ilişki içerisindedir. Kaynaklarımızın bizlere katkısının ve öneminin farkında olduğumuz oranda onları keşfetmek, korumak ve çoğaltmak için gösterdiğimiz çaba artar. Kaynaklarımızı, bizlerin iyi oluşunu destekleyen besleyiciler olarak düşünebilirsin. Bu besleyiciler bizlerin sahip olduğu içsel kaynak, sabır, sükunet, sinemaya ya da edebiyata ilgi duymak, çeşitli hobilere sahip olmak içsel kaynaklarımıza; arkadaşlarımız, ailemiz, ait olmaktan keyif aldığımız gruplar dışsal kaynaklarımıza örnek olabilir. 

Kaynaklarımız, kendimizi güvende ve iyi hissettiğimiz yaşam dönemlerinde bile bizleri koruma, besleme ve geliştirme özelliklerini sürdürürler; ancak bizler için zaman zaman zorlayıcı olan dönemlerde ve değişim süreçlerinde iyi oluşumuzu sürdürmemizdeki önemleri daha da artar.  

değişim

Değişim, bazen bizlerin isteği ve ihtiyacıyla bazen ise bizlerin isteğinden bağımsız olarak, dışarıdaki koşulların gerekliliğiyle ortaya çıkan dinamik bir süreçtir. Değişim her ne kadar hepimiz için tanıdık ve kendini farklı içerikler aracılığıyla sık sık hatırlatan bir durum olsa da; beraberinde getirdiği belirsizlik duygusu ve bizleri tanıdık olduğumuz reflekslerimizden farklı davranmaya talep edişiyle zaman zaman zorlayıcıdır. Bu sebeple de, değişim için içeriden yükselen bir motivasyona sahip olduğumuz durumlarda bile tanıdık olduğumuzu korumak refleksimiz ve belirsizliğe dair kaygılarımız değişim sürecinin bizi zorlamasına sebep olabilir. 

Öncelikle tam da bu yüzden, böylesi bir zorlanmayı kendimizdeki bir eksikliğe adres etmek konusunda aceleci davranmamak ve kaynaklarımızın, bu gibi anlarda zorlanmaya yardımcı olacak en temel destek mekanizması olduğunu hatırlamak yardımcı olabilir. 

  • İçinden geçtiğin değişim süreci neyle ilgili? Yaş, doğum, kayıp, ekonomi, dünya gündemi gibi senin dışındaki süreçlerin gerekli hale getirdiği bir değişim mi; yoksa senin içsel ihtiyaçların doğrultusunda mı şekilleniyor? 
  • Değişim süreci, neyi daha farklı yapmanı gerektiriyor?
  • Bu farklılıkları gerçekleştirmek veya değişim sürecinde ortaya çıkması muhtemel zorlukları aşmak için sahip olduğun hangi kaynaklardan destek alabilirsin? 
  • Örneğin, belirsizliğin yarattığı zorluk için kendi merkezine dönüp daha sabırlı ve belirsizliğe toleranslı olduğun anları hatırlayabilir; kaygılarını arkadaşlarınla ve yakınlarınla paylaşabilirsin. Paylaştığın kişiler, senin süreçte gözden kaçırdığın noktaları fark etmeni sağlayabilir veya sadece paylaşmış olmanın yarattığı birliktelik duygusu rahatlamış hissetmene yardımcı olabilir. 
  • Senin deneyimine benzer deneyimlere sahip topluluklarla bir araya gelebilir, böylelikle tecrübe sahibi bireylerin sağladığı bilgileri, kendi yaşam bilgine ekleyerek kullanabilirsin. 
  • Kitap, film, müzik gibi kaynakları gerek deneyimine kılavuzluk etmesi için, gerek sana fazla gelen duygulara biraz mesafelenebilmek için kullanabilirsin. Aynı zamanda bu gibi kaynaklar aracılığıyla deneyiminin duygusal ve bilişsel boyutta anlamlandırılmasını destekleyebilirsin.
  • Bedeninin, deneyimini belirlemedeki gücünü hatırlayabilir ve onu en temel kaynağın haline getirebilirsin. Değişim süreci bedeninde ne gibi etkilere sahip? Hangi noktalar rahatsızlık uyandırıyor, hangi noktalar kendini daha güçlü ve güvende hissetmene yardımcı oluyor? Beden duyumlarına zaman ayırmak, onun kendini rahatlamış ve güvende hissetmesine, değişimin dinamik sürecinde köklerinin zemini daha sağlam tutmasına yardımcı olabilir. 

Leave a Reply